فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

154 - ذکر دنباله صلوات

امام صادق - علیه السلام - فرمود:
از پدرم شنید که مردی به پرده خانه کعبه چسبیده و می گوید:
بار خدایا! رحمت فرست بر محمد، پس پدرم به او فرمود: ای بنده خدا! آن را دنباله بریده مکن، حق ما را به ستم مبر، بگو: اللهم صل علی محمد و أهل بیته

155 - نسب آل محمد (ص)

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
صلوات ناقص (بدون ذکر آل محمد) برای من بر زبان نیاورید؛ بلکه به اهل بیت من نیز صلوات بفرستید و در هنگام صلوات آنان را نادیده نگیرید؛ زیرا تمام نسب ها در قیامت قطع می شود مگر نسب من.
چون یکی از شما می خواهد در نماز تشهد بخواند باید بگوید: بار خدایا! بر محمد و آل محمد - علیهم السلام - درود بفرست، و بزرگی و کرامتی که به آنان داده ای جاوید و پیوسته بدار، و بر آنان رحم فرمای چنان: بر ابراهیم و آل ابراهیم - علیه السلام - درود فرستاده ای و کرامتشان را جاوید داشته ای و بر آن رحم کرده ای که تو ستوده و بزرگواری.

156 - رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

کسی که بر من صلوات بفرستد؛ ولی بر آل من صلوات نفرستد، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.