فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

152 - آغاز صلوات بر نام پیامبر

معاویة بن عمار می گوید:
در محضر امام صادق - علیه السلام - نام برخی از انبیاء را به میان آوردم و بر او درود و صلوات فرستادم. امام صادق - علیه السلام - فرمود: وقتی نام یکی از پیامبران را بر زبان آوردی، صلوات را با نام محمد - صلی الله علیه و آله - آغاز کن، و چنین بگو: علی نبینا و آله و علیه السلام.
خود حضرت نیز در ادامه فرمود:
درود خداوند بر محمد و آل او و جمیع پیامبران باد.

153. از بین برنده نفاق

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرموده است:
ارفعوا أصواتکم بالصلاة علی فأنها تذهب بالنفاق ؛
آواز خود را هنگام فرستادن صلوات بر من بلند کنید؛ زیرا که آن نفاق را خواهد برد.

154 - ذکر دنباله صلوات

امام صادق - علیه السلام - فرمود:
از پدرم شنید که مردی به پرده خانه کعبه چسبیده و می گوید:
بار خدایا! رحمت فرست بر محمد، پس پدرم به او فرمود: ای بنده خدا! آن را دنباله بریده مکن، حق ما را به ستم مبر، بگو: اللهم صل علی محمد و أهل بیته