فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

137 - پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمودند:

کل کلام لا یذکر الله فیه فیبدأ به و بالصلواة علی، فهو اقطع ممحوق من کل برکة. ؛
سخنی که با نام خدا و صلوات بر من آغاز نشود، ناپایدار و به دور از هر گونه خیر و برکتی است. (76)

138 - شخص بدبخت

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند:
بینی مردی که من در نزد او یاد شوم و بر من درود نفرستد، به خاک (ذلت) مالیده می شود و از آن حضرت - صلی الله علیه و آله - روایت شده است که هر کس من را یاد کند و بر من درود نفرستد، بدبخت خواهد بود. (77)

139 - ترک نوشتن صلوات

نقل کرده اند:
مردی در بصره، حدیث می نوشت. وقتی به نام مبارک آن حضرت می رسید، از روی عمد نوشتن صلوات را، ترک می کرد، در اندک زمانی، آکله در انگشتانش افتاد، و به کلی دستش جدا شد.