فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

136 - مجلس حسرت و وبال

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
هر گروهی که در مجلسی جمع شوند و در آن مجلس یاد خدا نکنند و بر پیغمبر - صلی الله علیه و آله - صلوات نفرستند، آن مجلس برایشان حسرت و وبال خواهد بود. (75)

137 - پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمودند:

کل کلام لا یذکر الله فیه فیبدأ به و بالصلواة علی، فهو اقطع ممحوق من کل برکة. ؛
سخنی که با نام خدا و صلوات بر من آغاز نشود، ناپایدار و به دور از هر گونه خیر و برکتی است. (76)

138 - شخص بدبخت

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند:
بینی مردی که من در نزد او یاد شوم و بر من درود نفرستد، به خاک (ذلت) مالیده می شود و از آن حضرت - صلی الله علیه و آله - روایت شده است که هر کس من را یاد کند و بر من درود نفرستد، بدبخت خواهد بود. (77)