فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

127 - جواب صلوات از پیامبر

در کتاب عدةالداعی ابن فهد حلی نقل شده است: صلوات موجب می گردد که نام انسان به شرف عرض رسول الله - صلی الله علیه و آله - برسد و آن بزرگوار هم در پاسخ بفرماید: علیه السلام.

128 - ملک طهلیل مامور رساندن صلوات

از حضرت صادق - علیه السلام - منقول است:
حق تعالی، ملکی را بر قبر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - موکل گردانیده است که آن را طهلیل می گویند. و وقتی یکی از شما بر آن حضرت صلوات یا سلام فرستد، آن ملک به عرض همایون می رسانند که فلان کس سلام و صلوات فرستاده است و آن سلام را به قبر آن حضرت می رساند.

129 - صلوات را می شنوم و می دانم

رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود:
هر که در کنار قبرم بر من صلوات فرستد آن را می شنوم، هر که از دور بر من صلوات نثار کند آن را می دانم. (71)