فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

122 - ما نیز زیاد صلوات می فرستیم

در کتاب زینة الاعیاد از شیخ احمد بن شیخ زین الدین نقل شده که:
امام زین العابدین، حضرت سجاد علیه السلام را در خواب دیدم به آن حضرت از نداشتن توشه آخرت و عدم توفیق توبه خالص و اعمال صالح شکایت نمودم، آن حضرت علیه السلام فرمودند:
بر تو باد فرستادن صلوات زیاد بر محمد (ص) و آل محمد (علیهم السلام)! ما نیز زیاد صلوات می فرستیم و این صلوات خود را عوض صلوات تو قرار می دهیم. (66)

123 - مداومت صلوات رمز خواب دیدن پیامبر

در کتاب جذب القلوب عبدالحق دهلوی است که یک راه برای دیدار پیغمبر - صلی الله علیه و آله - در خواب، صلوات مداوم بر آن حضرت است با طهارت و به این نحو
اللهم صل علی محمد و آله و سلم کما تحب و ترضی. (67)

124 - پیامبر نیز دائم الصلوات است!

معاصر نوری در کتاب درالسلام از شیخ احمد بن شیخ نقل کرده که: یکی از عارفین و دوستداران اهل بیت علیهم السلام نزد من آمد، من پاره ای از فضایل صلوات بر پیامبر (ص) و اهل بیت او را بازگو کردم.
او بسیار خوشحال شد و رفت.
پس از مدتی در یک روز جمعه نزد او رفتم، دیدم که او مشغول حمد خداوند است. از او علت شکرگزاری اش را پرسیدم، او گفت: من در هر پنج شنبه بسیار بر پیامبر (ص) صلوات می فرستادم تا این که دیشب مشغول صلوات بودم که خوابم برد، در خواب دیدم پیامبر و امیر المؤمنین علیه السلام فاطمه زهرا سلام الله علیه و همه امامان علیهم السلام از آسمان پایین آمدند و اطراف من نشستند. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله شروع به صحبت با من نمود به گونه ای که گویی من یکی از آشنایان او بودم. من نیز از آن حضرت سؤالاتی نمودم و او جواب داد. سپس به من بشارت داد، در آن حال شخص آشنایی را دیدم که شبیه ترین مردم به پیامبر (ص) بود. از خواب برخاستم؛ اما آن شخص را نشناختم. بسیار ناراحت شدم و گفتم: این شخص که بود که در خواب او را شناختم؛ اما در بیداری نشناختم!؟
پس باز مشغول فرستادن صلوات شدم تا این که مجدداً خوابم برد، در خواب دوم پرسیدم: آن شخص نورانی که بسیار شبیه پیامبر (ص) است، چه کسی است؟
گفتند: آن صلوات تو است که خداوند او را به صورتی زیبا در آورده است.
من باز هم به فرستادن صلوات ادامه دادم تا آن که در شب دیگری در خواب دیدم پیامبر و امامان را، شخصی به من گفت: سرت را بلند کن!
وقتی سرم را بلند کردم، دیدم آن بزرگواران مشغول ذکر هستند، آن شخص به من گفت: آیا می دانی چه ذکری می خوانند؟
گفتم: نه.
گفت: آن ها همان ذکری را می گویند که تو بدان مداومت داری؛ یعنی آن ها نیز مشغول فرستادن صلوات اند.
من با خوشحالی از خواب برخاستم، حمد خدا را به جای آوردم که به من توفیق داد. (68)