فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

121 - صلوات به صورت زیبا

در زینة الاعیاد شیخ احمد نجفی پس از ذکر فواید بسیاری برای صلوات بر محمد و آلش گوید طرفه تر چیزی که در روزگار نوشتن فضل صلوات برایم رخ داد این بود که برخی از آن را برای یک دوست باتقوا و خوب خواندم و بسیار شاد شد و پیش آمد که روز جمعه به دیدن او رفتم و دیدم بسیار شاد است، سبب شادیش را پرسیدم گفت: من در روز بسیار صلوات بر محمد و آلش می فرستادم و شب جمعه بر آن مداومت کردم تا چرتم گرفت. در خواب دیدم پیغمبر و امیر و زهرا و همه امامان از آسمان به زیر آمدند و گردم نشستند و پیغمبر - صلی الله علیه و آله - با من هم سخن و همدم شد مانند یک خودمانی، از او پرسش کردم و جواب داد و مژده خوشی به من داد که دلم خنک شد و آن گاه خواب طولانی خود را که دارای انواع شادی بخش ها و مژده ها بود نقل کرد تا گفت: شخصی که از دوستان قدیمی و خصوصی من بود و او را در خواب شناختم در خواب و او در نورانیت و زیبایی شبیه ترین افراد به پیغمبر (ص) بود چون بیدار شدم او را نشناختم و به صلوات ادامه دادم تا خوابم برد و در خواب تعبیر خوابم را دیدم که آن عمل من است که صلوات را خدا به آن صورت زیبا در می آورد.
شب دوم باز پیغمبر - صلی الله علیه و آله - و ائمه - علیهم السلام - همه را در خواب دیدم و کسی به من گفت: سر بلند کن و نگاه کن.
سر بلند کردم و پیغمبر و ائمه معصومین - علیهم السلام - ذکر خدا می گفتند و آن شخص به من گفت: می دانی چه ذکری می گویند برای خدا تعالی.
گفتم: نه. گفت: همان ذکر صلوات تو است. از آن شاد شدم و خدا را بر توفیق خود سپاس گفتم. (65)

122 - ما نیز زیاد صلوات می فرستیم

در کتاب زینة الاعیاد از شیخ احمد بن شیخ زین الدین نقل شده که:
امام زین العابدین، حضرت سجاد علیه السلام را در خواب دیدم به آن حضرت از نداشتن توشه آخرت و عدم توفیق توبه خالص و اعمال صالح شکایت نمودم، آن حضرت علیه السلام فرمودند:
بر تو باد فرستادن صلوات زیاد بر محمد (ص) و آل محمد (علیهم السلام)! ما نیز زیاد صلوات می فرستیم و این صلوات خود را عوض صلوات تو قرار می دهیم. (66)

123 - مداومت صلوات رمز خواب دیدن پیامبر

در کتاب جذب القلوب عبدالحق دهلوی است که یک راه برای دیدار پیغمبر - صلی الله علیه و آله - در خواب، صلوات مداوم بر آن حضرت است با طهارت و به این نحو
اللهم صل علی محمد و آله و سلم کما تحب و ترضی. (67)