فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

120 - تشرف حضور پیامبر در خواب

از مجموع الدعوات شیخ ابی محمد هارون بن موسی تلعکبری است که هر کس بخواهد پیغمبر - صلی الله علیه و آله را در خواب ببیند، شب جمعه نماز مغرب را بخواند و در نماز باشد تا نماز عشاء را هم بخواند و با کسی سخن نگوید و آن گاه دو رکعت نماز بخواند که پس از حمد در هر دو رکعت نماز دیگر بخواند که پس از حمد هفت بار قل هو الله احد بخواند و پس از نماز سجده کند و هفت بار صلوات بر پیغمبر - صلی الله علیه و آله - فرستد و هفت بار تسبیح اربعه به اضافه (و لا حول و لاقوة الا بالله) گوید و سر بر دارد و درست بنشیند و دو دست بالا دارد و بگوید: یا حی یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام یا اله الأولین و الاخرین یا رحمن الدنیا و الاخرة و رحیمهما یا رب یا رب
و دست برآورده سه بار بگوید: یا رب - سه بار یا عظیم الجلال - سه بار یا بدیع الکمال یا کریم الفعال یا کثیر النوال یا دائم الافضال یا کریم یا متعال یا اول بلامثال یا قیوم بغیر زوال یا واحد بلا انتقال یا شدید المحال یا رازق الخلایق علی کل حال أرنی وجه حبیبی و حبیبک محمد فی منامی یا ذالجلال و الاکرام
و آن گاه بر بستر یا هر جا رو به قبله بخوابد، بر پهلوی راست و صلوات بر پیغمبر فرستد تا خوابش برد که آن حضرت را در خواب بیند. ان شاءالله. (64)

121 - صلوات به صورت زیبا

در زینة الاعیاد شیخ احمد نجفی پس از ذکر فواید بسیاری برای صلوات بر محمد و آلش گوید طرفه تر چیزی که در روزگار نوشتن فضل صلوات برایم رخ داد این بود که برخی از آن را برای یک دوست باتقوا و خوب خواندم و بسیار شاد شد و پیش آمد که روز جمعه به دیدن او رفتم و دیدم بسیار شاد است، سبب شادیش را پرسیدم گفت: من در روز بسیار صلوات بر محمد و آلش می فرستادم و شب جمعه بر آن مداومت کردم تا چرتم گرفت. در خواب دیدم پیغمبر و امیر و زهرا و همه امامان از آسمان به زیر آمدند و گردم نشستند و پیغمبر - صلی الله علیه و آله - با من هم سخن و همدم شد مانند یک خودمانی، از او پرسش کردم و جواب داد و مژده خوشی به من داد که دلم خنک شد و آن گاه خواب طولانی خود را که دارای انواع شادی بخش ها و مژده ها بود نقل کرد تا گفت: شخصی که از دوستان قدیمی و خصوصی من بود و او را در خواب شناختم در خواب و او در نورانیت و زیبایی شبیه ترین افراد به پیغمبر (ص) بود چون بیدار شدم او را نشناختم و به صلوات ادامه دادم تا خوابم برد و در خواب تعبیر خوابم را دیدم که آن عمل من است که صلوات را خدا به آن صورت زیبا در می آورد.
شب دوم باز پیغمبر - صلی الله علیه و آله - و ائمه - علیهم السلام - همه را در خواب دیدم و کسی به من گفت: سر بلند کن و نگاه کن.
سر بلند کردم و پیغمبر و ائمه معصومین - علیهم السلام - ذکر خدا می گفتند و آن شخص به من گفت: می دانی چه ذکری می گویند برای خدا تعالی.
گفتم: نه. گفت: همان ذکر صلوات تو است. از آن شاد شدم و خدا را بر توفیق خود سپاس گفتم. (65)

122 - ما نیز زیاد صلوات می فرستیم

در کتاب زینة الاعیاد از شیخ احمد بن شیخ زین الدین نقل شده که:
امام زین العابدین، حضرت سجاد علیه السلام را در خواب دیدم به آن حضرت از نداشتن توشه آخرت و عدم توفیق توبه خالص و اعمال صالح شکایت نمودم، آن حضرت علیه السلام فرمودند:
بر تو باد فرستادن صلوات زیاد بر محمد (ص) و آل محمد (علیهم السلام)! ما نیز زیاد صلوات می فرستیم و این صلوات خود را عوض صلوات تو قرار می دهیم. (66)