فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

117 - دستورالعملی برای خوب دیدن رسول خدا

در دعوات تلعکبری آمده است: اگر کسی بخواهد رسول خدا - صلی الله علیه و آله - را در خواب ببیند، بر این عمل مداومت کند
شب های جمعه، پس از نماز مغرب تا وقت نماز عشاء- یعنی پس از غروب شفق - بر آن حضرت - صلی الله علیه و آله - صلوات بفرستد، و با کسی سخن نگوید، و آن گاه دو رکعت نماز به جای آورده، در هر رکعت، پس از حمد سه بار سوره توحید بخواند و سپس دو رکعت دیگر بخواند، در هر رکعت پس از حمد هفت مرتبه سوره توحید و پس از نماز به سجده رود و هفت بار صلوات بفرستد و هفت بار بگوید:
سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر
سپس بنشیند، دست ها را بلند کند و بگوید:
یا حی یا قیوم، یا ذالجلال و الاکرام، یا اله الاولین و الاخرین، یا رحمن الدنیا و الاخرة و رحیمها، یا رب یا رب یا رب یا رب یا عظیم الجلال، یا عظیم الجلال، یا عظیم الجلال، یا بدیع الکمال، یا کریم الفعال، یا کثیر النوال یا دائم الأفضال، یا کریم یا متعال، یا اول بلا مثال، یا قیوم به غیر زوال، یا واحد بلا انتقال، یا شدید المحال، یا رازق الخلایق علی کل حال، ارنی وجه حبیبی و حبیبک محمد - صلی الله علیه و آله - فی منامی یا ذالجلال و الاکرام
و آن گاه بر جنب راست خود رو به قبله بخوابد، و پیوسته صلوات بفرستد تا خواب رود که ان شاءالله پیامبر - صلی الله علیه و آله - را در کسی خواب می بیند.

118 رویت حضرت رسول

در مصباح کفعمی است: هر کس بخواهد یک پیغمبری یا امامی یا کس دیگر یا پدر و مادر خود را در خواب بیند، باید سوره والشمس - واللیل - قدر - جحد - اخلاص - و معوذتین بخواند و آن گاه صد بار اخلاص را بخواند و صد بار صلوات بر پیغمبر - صلی الله علیه و آله - فرستد و با وضو بر پهلوی راست بخوابد و هر که را خواهد در خواب بیند و هر چه خواهد با آنها سؤال و جواب کند.
گفته: در نسخه دیگر همین دستور را دیدم جز این که هفت شب چنین کند پس از خواندن دعایی که اولش این است: اللهم انت الحی الذی لا یوصف تا آخر دعایی که آید. (62)

119 - صلوات، رمز خواب دیدن پیامبر

در حاشیه مصباح کفعمی است که در کتاب خواص القرآن دیدم، هر که شب جمعه، پس از نماز شب هزار بار سوره کوثر بخواند و هزار بار صلوات بر محمد و آلش بفرستد، پیغمبر - صلی الله علیه و آله - را در خواب بیند. (63)