فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

113 - دیدن مقصود در خواب

از علی - علیه السلام - روایت شده است که:
هر کس بخواهد در خوابش به او نماید آن چه خواهد، پیش از خوابیدن شش رکعت نماز بخواند در رکعت اول حمد یکبار، والشمس هفت بار و در رکعت دوم حمد یکبار، و اللیل هفت بار و در رکعت سوم حمد یکبار، والضحی هفت بار و در رکعت چهارم حمد یکبار، الم نشرح هفت بار، و در رکعت پنجم حمد یکبار، والتین هفت بار، و در رکعت ششم حمد یکبار، انا انزلناه هفت بار و وقتی نماز را تمام کرد خدا را ثنا گوید و صلوات بر پیغمبرش فرستد و آن گاه گوید:
اللهم رب محمد و رب ابراهیم و موسی. رب اسحق و یعقوب و رب جبراییل و میکاییل و اسرافیل و عزراییل و منزل التورات و الانجیل و الزبور و الفرقان العظیم أرنی فی منامی اللیلة ما أنت اعلم به منی
اگر در شب یکم تا سوم خواب دید که بهتر وگرنه به هفتم نرسد که به مقصود رسد. (59)

114 - برکت صلوات

مردی به امام جواد - علیه السلام - عرضه داشت:
پدرم مرده و مالی از خود به جای گذاشته که نمی دانم کجاست، من عیالمند و از دوستدارن شما هستم.
امام - علیه السلام - به او فرمود: شب پس از نماز عشا بر محمد و آل محمد صلوات بفرست، پدرت را در خواب می بینی، او محل مال را به تو نشان خواهد داد.
مرد به دستور آن حضرت (ع) عمل کرد. پدرش را در خواب دید که به او گفت: پسرم! مال در فلان محل است و به فرزند رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بگو که من تو را بر محل مال آگاه نموده ام.
او از خواب بیدار شده، رفت و مال را از همان محل برداشت، و آن گاه جریان را به امام جواد - علیه السلام - خبر داد.
امام - علیه السلام - فرمود: سپاس خدای را که تو را گرامی داشت.

115 - رویت نبی در خواب

امام صادق (ع) فرمودند: هر کس می خواهد رسول خدا را در خواب ببیند، بعد از نماز عشا، غسل کاملی بکند و چهار رکعت نماز با چهارصد آیةالکرسی بخواند (در هر رکعت بعد از حمد صد بار) و هزار بار بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد پس در جامه نویی که کسی در آن نخوابیده بخوابد، دست راست را زیر گونه راست بگذارد و صد بار تسبیحات اربعه را بگوید که دنبال آن لا حول و لا قوة الا بالله نباشد و صد بار بگوید: ماشاءالله. (60)