فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

110 - در حفظ او بکوشید

از علی - علیه السلام - نقل کردند که: بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید؛ زیرا که خداوند عزوجل، در وقتی که محمد صلی الله علیه و آله را یاد کنید و او را دعا نمایید و در حفظ او بکوشید، دعای تان را قبول خواهد فرمود.

111 - اجابت دعا

از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: صلوات فرستادن شما بر من، اجابت دعای شما و پاکیزگی اعمال تان می باشد.

112 - هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر...

هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر این که دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. (58)