فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

106 - معنای صلوات

از امام کاظم - علیه السلام - درباره معنای درود خدا و فرشتگان و مؤمنان در آیه:
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیماً - صلاة الله رحمة من الله، و صلاة الملائکة تزکیة منهم له، و صلاة لمؤمنین دعاء منهم له
خدا و فرشتگان او بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید بر او درود فرستید و به فرمانش به خوبی گردن نهید!
سؤال شده، فرمود:
درود فرستادن خدا نوعی رحمت از جانب اوست و درود فرشتگان ستایشی است از آنان نسبت به رسول خدا و درود مؤمنان دعایی است از آنها برای پیامبر - صلی الله علیه و آله - (53)

107 - قرار دادن نام پیامبر (ص) در دعا

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرموده است:
مرا چون قدح شتر سوار نسازید؛ زیرا شتر سوار قدح خود را پر می کند و هر وقت خواست می نوشد، مرا در آغاز دعا و میانه دعا و آخر دعای خود قرار دهید. (54)

108 - رفع موانع و حجاب ها

در روایت آمده است: دعایی نیست جز آن که میان آن و آسمان اجابت، حجاب و فاصله ای است و آن گاه که ذکر صلوات بر محمد و آل او به میان آید، حجاب ها کنار می رود و دعا به اجابت می رسد و بدون صلوات دعا به استجابت نمی رسد. (55)