فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

104 - شرط قبولی دعا

امام علی - علیه السلام - فرمودند:
کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی - صلی الله علیه و آله - ؛
هیچ دعایی به آسمان نمی رسد؛ مگر این که دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. (51)

105 - صلوات، دعای مردم

امام صادق - علیه السلام - فرمود:
الصلوة من الله رحمة و من الملائکة التزکیة و من الناس دعاء ؛
صلوات از جانب خداوند رحمت است و از سوی فرشتگان پاک کردن و از طرف مردم دعا است. (52)

106 - معنای صلوات

از امام کاظم - علیه السلام - درباره معنای درود خدا و فرشتگان و مؤمنان در آیه:
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیماً - صلاة الله رحمة من الله، و صلاة الملائکة تزکیة منهم له، و صلاة لمؤمنین دعاء منهم له
خدا و فرشتگان او بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید بر او درود فرستید و به فرمانش به خوبی گردن نهید!
سؤال شده، فرمود:
درود فرستادن خدا نوعی رحمت از جانب اوست و درود فرشتگان ستایشی است از آنان نسبت به رسول خدا و درود مؤمنان دعایی است از آنها برای پیامبر - صلی الله علیه و آله - (53)