فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

102 - قبولی دعا

امام صادق - علیه السلام - فرمودند:
لا یزال الدعاء محجوباً حتی یصلی علی محمد و آل محمد. ؛
پیوسته دعا محجوب است تا صلوات فرستاده شود به محمد و آل محمد - صلی الله علیه و آله - (49)

103 - بالا رفتن دعا

امام صادق - علیه السلام - فرمودند:
من دعا و لم یذکر النبی - صلی الله علیه و آله - رفرف الدعاء علی رأسه فاذا ذکر النبی - صلی الله علیه و آله - رفع الدعاء ؛
هر که دعایی کند و نام پیغمبر - صلی الله علیه و آله - نبرد، دعایش گرد سرش بچرخد و هر گاه نام پیغمبر - صلی الله علیه و آله - را برد، دعایش بالا رود. (50)

104 - شرط قبولی دعا

امام علی - علیه السلام - فرمودند:
کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی - صلی الله علیه و آله - ؛
هیچ دعایی به آسمان نمی رسد؛ مگر این که دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. (51)