فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

97 - خدا جواد تر از آن است

در کتاب جمال الاسبوع (45)، از امام جعفر صادق - علیه السلام - روایت شده است که: وقتی بنده بگوید:
اللهم صل محمد و آله و علی اهل بیته.
مستجاب می شود هر دعایی که بعد آن بکند؛ زیرا که خدا از آن جواد تر است که بعضی را رد نماید، و بعضی را مستجاب گرداند.

98 - شرایط استجابت دعا

شخصی خدمت امام صادق علیه السلام آمد، و عرض کرد: دو آیه در قرآن است که من هر چه به سراغ آن می روم آن را نمی یابم (و به محتوای آن نمی رسم.)
حضرت فرمود: کدام آیه؟
او گفت: آیه اول این سخن خداوند است که فرمود: مرا بخوانید تا دعای شما را مستجاب کنم؛ ادعونی استجب لکم و من خدا را می خوانم اما دعایم مستجاب نمی شود!
امام فرمود: آیا فکر می کنی خداوند عزوجل در وعده خود تخلف کرده؟
گفت: نه.
فرمود: پس علت آن چیست؟
عرض کرد: نمی دانم.
فرمود: اینک به تو خبر می دهم، کسی که اطاعت خداوند متعال کند در آن چه امر به دعا کرده و جهت دعا را در آن رعایت کند اجابت خواهد کرد.
عرض کرد: جهت دعا چیست؟
فرمود: نخست حمد خدا می کنی و نعمت او را یاد آور می شوی، سپس شکر می کنی، بعد درود بر پیامبر - صلی الله علیه و آله - می فرستی، سپس گناهانت را به خاطر می آوری و اقرار می کنی و از آنها به خدا پناه می بری و توبه می نمایی، این است جهت دعا!
سپس فرمود: آیه دیگر کدام است؟
عرض کرد: این آیه که می فرماید: در راه خدا انفاق کنید تا خدا بهتر از آن در راه خدا انفاق می کنیم؛ ولی چیزی که جای آن را پر کند عاید نمی شود!
امام فرمود: اگر کسی از شما مال حلالی به دست آورد و در راه خدا انفاق کند هیچ درهمی را انفاق نمی کند مگر این که خدا عوضش را به او می دهد.

99 - باز شدن درهای آسمان برای دعا کننده

روزی رسول خدا - صلی الله علیه و آله - به امیر المؤمنین - علیه السلام - فرمود: آیا تو را مژده ندهم؟
امیر المؤمنین - علیه السلام - فرمود: بفرما پدر و مادرم قربانت! شما که پیوسته مبشر به خیر و خوبی ها بوده اید.
فرمود: جبرییل تازگی برای من خبر خوشی آورده و آن این است که هر کدام از امت من هنگامی که بر من صلوات می فرستد، اگر نام اهل بیتم را نیز ملحق سازد درهای آسمانی جملگی برای پذیرفتن دعا و عبادت او گشوده گردد، و فرشتگان هفتاد درود بر وی بفرستند، و این خود محو کننده جرم است، آن گاه گناهان چون برگ درختان از او بریزد، و خداوند تعالی فرماید:
لبیک تو را پذیرفتم بنده من خجسته و مسعود باشی! سپس به فرشتگان گوید: شما هفتاد بار بر وی درود فرستادید و من هفتصد بار؛ لیکن اگر تنها بر من صلوات بفرستد و اهل بیتم را ملحق نسازد میان دعای او و آسمان هفتاد حجاب حایل باشد، و خداوند جل و جلاله فرماید: لا لبیک تو را نپذیرفتم خجسته مباد و مسعود نباشی.
ای فرشتگان من! دعای او را به آسمان نبرید تا این که اهل بیت پیغمبرش را نیز در فرستادن درود با پیغمبر ملحق سازد، پس هم چنین دعایش پذیرفته نگردد و به آسمان بالا نرود تا بر اهل بیت پیغمبر - صلی الله علیه و آله - نیز سلام و درود بفرستند. (46)