فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

92 - شرط قبولی نماز

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند:
من صلی صلوة لم یصل فیها علی و علی أهل بیتی لم تقبل منه ؛
هر کس نمازی را به جا آورد و در آن بر من اهل بیتم درود نفرستد آن نماز مورد قبول خدا واقع نخواهد شد.

93 - دیدار امام قائم

از امام صادق - علیه السلام - روایت شده است که فرمودند:
هر کس بعد از نماز صبح و نماز ظهر بگوید:
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ؛
خدایا! بر محمد و آلش درود بفرست.. به فرجشان سرعت بخش.
نخواهد مرد تا آن که امام قائم از خاندان پیغمبر - علیه السلام - را درک و به ملاقاتش نایل آید.

94 - صلوات بعد از نماز جمعه

بعد از نماز جمعه، باید این صلوات خواند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد حتی لاتبقی صلوة
اللهم و بارک علی محمد و آل محمد حتی لاتبقی برکة
اللهم و سلم علی محمد و آل محمد حتی لایبقی سلام
اللهم وارحم محمداً و آل محمد حتی لا تبقی رحمة