فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

91 - پاک شدن از گناهان یک سال

امام صادق (ع) فرمود:
هر کس بعد از نماز ظهر بگوید:
اللهم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و رسلک علی محمد و آل محمد ؛
تا یک سال هیچ گناهی بر او نوشته نمی شود.

92 - شرط قبولی نماز

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند:
من صلی صلوة لم یصل فیها علی و علی أهل بیتی لم تقبل منه ؛
هر کس نمازی را به جا آورد و در آن بر من اهل بیتم درود نفرستد آن نماز مورد قبول خدا واقع نخواهد شد.

93 - دیدار امام قائم

از امام صادق - علیه السلام - روایت شده است که فرمودند:
هر کس بعد از نماز صبح و نماز ظهر بگوید:
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ؛
خدایا! بر محمد و آلش درود بفرست.. به فرجشان سرعت بخش.
نخواهد مرد تا آن که امام قائم از خاندان پیغمبر - علیه السلام - را درک و به ملاقاتش نایل آید.