فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

89 - فرستادن صلوات بین نماز ظهر و عصر

امام صادق - علیه السلام - فرمود:
من صل علی محمد و آله فیما بین الظهرین عدل سبعین رکعة ؛
هر کس بین نمازهای ظهر و عصر بر پیغمبر و آلش درود فرستد، آن درود برابر با هفتاد رکعت نماز خواهد بود. (42)

90 - مایه تمامیت نماز

امام صادق - علیه السلام - فرمودند:
البته پرداخت زکات فطر (در آخر ماه رمضان) مایه تمامیت روزه است، چنان که صلوات بر محمد (و آل او) باعث تمامیت نماز است. (یعنی نماز، با صلوات و روزه، زکات فطر کامل می شود.) (43)

91 - پاک شدن از گناهان یک سال

امام صادق (ع) فرمود:
هر کس بعد از نماز ظهر بگوید:
اللهم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و رسلک علی محمد و آل محمد ؛
تا یک سال هیچ گناهی بر او نوشته نمی شود.