فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

88 - صلوات در رکوع و سجود

امام باقر - علیه السلام - فرمود:
من قال فی رکوعه و سجوده و قیامه: اللهم صل علی محمد و آل محمد کتب الله له ذلک بمثل الرکوع و السجود و القیام ؛
هر کس در رکوع و سجود و قیام خود بگوید: اللهم صل علی محمد و آل محمد خدا ثواب آن را مانند رکوع و سجود و قیام برای او می نویسد. (41)

89 - فرستادن صلوات بین نماز ظهر و عصر

امام صادق - علیه السلام - فرمود:
من صل علی محمد و آله فیما بین الظهرین عدل سبعین رکعة ؛
هر کس بین نمازهای ظهر و عصر بر پیغمبر و آلش درود فرستد، آن درود برابر با هفتاد رکعت نماز خواهد بود. (42)

90 - مایه تمامیت نماز

امام صادق - علیه السلام - فرمودند:
البته پرداخت زکات فطر (در آخر ماه رمضان) مایه تمامیت روزه است، چنان که صلوات بر محمد (و آل او) باعث تمامیت نماز است. (یعنی نماز، با صلوات و روزه، زکات فطر کامل می شود.) (43)