فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

84 - نوری در بهشت

الصلاة علی نور فی الجنة؛
صلوات بر من، نوری در بهشت خواهد شد.

85 - رفع غم

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
ای علی! هر گاه امری اندوهناک و محزونت کرد؛ بگو: بار خدایا! با چشم هایت که به خواب نمی رود مرا نگهبانی کن، و مرا در سایه حمایت احاطه تو که مورد تجاوز و دستبرد نگردد، قرار بده و دعا را (تا به آن جا که فرمود که): از تو مسألت می دارم که بر محمد و آل محمد - علیهم السلام - درود و صلوات بفرستی و با نیروی لایزال تو گلوگاه دشمنان و ستمکاران را می شکافم. (38)

86 - نجات اهل کشتی

در کتاب معراج النبوه آمده است که:
در دریا با جمعی در کشتی بودیم، ناگاه طوفان شد و کشتی در میان امواج متلاطم دریا سرگردان شد، آن چنان که اهل کشتی، به هلاکت خود یقین کردن و با یکدیگر وداع نمودند. در همین هنگام خواب بر من غلبه کرد و چشمم گرم شد، پیامبر صلی الله علیه و آله را در خواب دیدم، آن حضرت صلی الله علیه و آله به من فرمودند: به اهل کشتی بگو: هر کدام شان هزار صلوات بر من بفرستند!
سپس به من آن صلوات را تعلیم کردند. من از خواب بیدار شدم و به اهل کشتی خبر دادم، آن ها نیز مشغول آن صلوات شدند، هنوز سیصد صلوات تمام نشده بود که طوفان فرو نشست.
آن صلوات این است؛ اللهم صل علی سیدنا و آله: صلوة تنجینا بها من جمیع الاهوال و الافات و تطهرنا بها من جمیع السیئات و ترفعنا بها عندک اعلی الدرجات و تبلغنا بها اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیوة و بعد الممات. (39)