فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

83 - شهادت شتر

شیخ طوسی در کتاب امالی (37) به سند خود از زید بن ثابت روایت کرده که: وقتی، در خدمت رسول خدا، صلی الله علیه و آله -، به غزوه ای از غزوات می رفتیم. در بین راه، اعرابی پیدا شد، مهار شتری در دست گرفته آمد، و نزد آن حضرت ایستاد و گفت: السلام علیک یا رسول الله و رحمة الله و برکاته.
آن حضرت جواب سلام را داد.
آن اعرابی گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، یا رسول الله! چگونه است احوال تو؟
آن حضرت فرمود: خدا را حمد می کنم. احوال تو چگونه است؟
در عقب آن شتر، مردی دیگر بود، که شتر را می راند، آن مرد گفت: یا رسول الله! این اعرابی شتر من را دزدیده است.
آن شتر آوازی می کرد، و رسول خدا - صلی الله علیه و آله - ساکت بود، و گوش به آواز آن شتر داده بودم پس بعد از این ساعتی رو به جانب آن مرد کرد، و فرمود: برو؛ زیرا که شتر شهادت داد که تو دروغ می گویی.
آن مرد گفت، پس آن حضرت، از آن اعرابی پرسید: در آن وقت که در نزد من آمدی، چه می گفتی؟
گفت: می گفتم اللهم صل علی محمد حتی لاتبقی صلوة. اللهم بارک علی محمد حتی لاتبقی برکة. اللهم سلم علی محمد حتی لاتبقی سلام. اللهم ارحم محمداً حتی لاتبقی رحمة.
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: من می گفتم که سبب چیست که شتر برای او شهادت می دهد، و می بینم که ملایکه افق را پر کرده اند!؟

84 - نوری در بهشت

الصلاة علی نور فی الجنة؛
صلوات بر من، نوری در بهشت خواهد شد.

85 - رفع غم

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
ای علی! هر گاه امری اندوهناک و محزونت کرد؛ بگو: بار خدایا! با چشم هایت که به خواب نمی رود مرا نگهبانی کن، و مرا در سایه حمایت احاطه تو که مورد تجاوز و دستبرد نگردد، قرار بده و دعا را (تا به آن جا که فرمود که): از تو مسألت می دارم که بر محمد و آل محمد - علیهم السلام - درود و صلوات بفرستی و با نیروی لایزال تو گلوگاه دشمنان و ستمکاران را می شکافم. (38)