فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

80 - رفع غیبت

روزی، یکی از اولیاء به الیاس و خضر، - علیهماالسلام - شکایت کرد، که مردم، غیبت بسیار می کنند و آن از گناهان کبیره است. هر چند که ایشان را نصیحت می کنم و از آن منع می نمایم، سخن من را نمی شنوند و آن عمل قبیح را ترک نمی کنند. حضرت الیاس - علیه السلام - فرمود: چاره این کار، آن است که چون کسی به مجلس در آید، به او بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی محمد و آل محمد ، که حق تعالی، ملکی را بر اهل آن مجلس موکل می گرداند، که هر گاه کسی شروع در غیبت کردن نگاه دارد.
پس حضرت خضر - علیه السلام - فرمود که: چون کسی در وقت بیرون رفتن از مجلس، بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد ، حق تعالی ملکی را می فرستد، تا آن که نگذارند که اهل آن مجلس، غیبت او نمایند.

بخش ششم: حفاظت مال و جان

81 - محفوظ ماندن عیال

امام حسن عسکری - علیه السلام - فرمودند:
مردی از دوستداران علی - علیه السلام - از شهر شام نامه ای خدمت ایشان نوشته که: من مال زیادی دارم و دارای اهل و عیال هستم که از جدایی آنها می ترسم در عین حال بسیار علاقه مند هستم که خدمت شما برسم.
حضرت پاسخ فرمودند: اموال خود را در جایی جمع کن و صلوات بر روح محمد - صلی الله علیه و آله - بفرست و بگو خدایا! اینها به امر بنده تو علی بن ابی طالب - علیه السلام - نزد تو امانت است.
آن مرد همان گونه که حضرت فرموده بودند عمل نمود، به شهر کوفه رفت تا به خدمت حضرت علی - علیه السلام - رسید.
خبر به معاویه رسید و دستور داد بروند و تمام اموالش را غارت کنند و عیال او را به کنیزی بگیرند.
وقتی گماشتگان معاویه وارد خانه آن مرد شدند، هیچ کسی را جز اهل و عیال معاویه و یزید در آن محل ندیدند. اهل و عیال معاویه و یزید به گماشتگان گفتند: شما برگردید؛ زیرا ما هر چه اموال بود گرفتیم و اهل و عیالش را هم به بازار فرستادیم، گماشتگان برگشتند و به این گونه خداوند اهل و عیال آن مرد را حفظ نمود.
پس از چند روز دزدان شهر خبردار شدند که آن مرد نیست و اموالش بی صاحب است. آنها آمدند تا هر چه دارد به غارت ببرند؛ اما به قدرت خدای متعال، اموال آن مرد را به صورت مار و عقرب دیدند. بعضی از آنها مار گزیده شده و هلاک گشتند و بعضی هم بیمار شدند. تا این که یک روز امیر المؤمنین علی - علیه السلام - به آن مرد فرمود: آیا دوست داری اهل و عیال و اموالت در مقابل تو حاضر شوند؟
آن مرد گفت: آری.
سپس تمام اموال و اهل و عیال ایشان به معجزه آن حضرت حاضر شدند و در این حال وقایع پیش آمده را تعریف کردند که چگونه اهل و عیال یزید و معاویه آمدند و چگونه دزدان به دست مارها و عقرب ها گزیده شدند.
حضرت فرمودند:
ان الله ربما اظهر آیة لبعض المؤمنین لیزید فی بصیرته ؛
یعنی: در بعضی از اوقات برای مؤمنین نشانه ای ظاهر می شود تا ایمان آنها اضافه شود.