فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

79 - ثواب عادت به نوشتن ذکر صلوات

در کتاب معراج النبوه آمده است که: مردی در کوفه برای مردم کتاب می نوشت و عادت داشت که هنگام نوشتن، هر گاه به نام مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله می رسید، صلوات را نیز همراه آن می نوشت، پس از این که وفات نمود، او را در خواب دیدند، از او پرسیدند: با تو چه کردند؟
او گفت: چون من عادت داشتم پس از نوشتن نام پیامبر صلی الله علیه و آله را نیز بنویسم به همین خاطر مرا آمرزیدند. (36)

80 - رفع غیبت

روزی، یکی از اولیاء به الیاس و خضر، - علیهماالسلام - شکایت کرد، که مردم، غیبت بسیار می کنند و آن از گناهان کبیره است. هر چند که ایشان را نصیحت می کنم و از آن منع می نمایم، سخن من را نمی شنوند و آن عمل قبیح را ترک نمی کنند. حضرت الیاس - علیه السلام - فرمود: چاره این کار، آن است که چون کسی به مجلس در آید، به او بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی محمد و آل محمد ، که حق تعالی، ملکی را بر اهل آن مجلس موکل می گرداند، که هر گاه کسی شروع در غیبت کردن نگاه دارد.
پس حضرت خضر - علیه السلام - فرمود که: چون کسی در وقت بیرون رفتن از مجلس، بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد ، حق تعالی ملکی را می فرستد، تا آن که نگذارند که اهل آن مجلس، غیبت او نمایند.

بخش ششم: حفاظت مال و جان