فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

77 - لطف الهی بکند کار خویش

در کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب نوشته شیخ عبدالحق دهلوی آمده است که:
مردی هنگام طواف، غیر از صلوات بر پیغمبر (ص) به ذکر دیگری نمی پرداخت. از او پرسیدند: چرا از صلوات ذکر دیگری نمی گویی؟
گفت: من با خدا عهد کردم که به وردی غیر از صلوات بر محمد و آل محمد نپردازم؛ زیرا پس از آن که پدرم وفات نمود، او را دیدم که صورتش مانند صورت خر شد، بسیار غمگین و ناراحت شدم و با غصه خوابیدم، در خواب، رسول خدا (ص) را دیدم، دامن آن بزرگوار را گرفته و التماس نمودم و او را شفیع پدر خود قرار دادم و به آن حضرت گفتم: چرا صورت پدرم تغییر کرده؟
آن حضرت فرمودند: پدرت رباخوار بود و کسی که در دنیا رباخواری کند، در آخرت صورت او تغییر کرده و به شکل حمار (خر) در می آید؛ اما از آن جا که پدر تو هر شب به هنگام خواب، صد بار بر من، صلوات می فرستاد، به همین خاطر، من شفاعت تو را درباره او قبول نموده و صورتش را به حالت اولیه برگردانیدم.
من از خواب بیدار شدم، هنگامی که به صورت پدرم نگاه کردم، دیدم صورتش مثل ماه می درخشد، او را دفن کردم و به هنگام تدفین او شنیدم که هاتفی می گفت: سبب عنایت باری تعالی و غفران و آمرزش او به پدر تو به این خاطر بود که او بر پیامبر صلوات می فرستاد. (34)

78 - ثواب هفتاد و دو شهید

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس بر محمد و آل او صلوات بفرستد، خداوند به او ثواب هفتاد و دو شهید عنایت فرماید و از گناهان بیرون می آید مانند روزی که از مادر متولد شده باشد. (35)

79 - ثواب عادت به نوشتن ذکر صلوات

در کتاب معراج النبوه آمده است که: مردی در کوفه برای مردم کتاب می نوشت و عادت داشت که هنگام نوشتن، هر گاه به نام مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله می رسید، صلوات را نیز همراه آن می نوشت، پس از این که وفات نمود، او را در خواب دیدند، از او پرسیدند: با تو چه کردند؟
او گفت: چون من عادت داشتم پس از نوشتن نام پیامبر صلی الله علیه و آله را نیز بنویسم به همین خاطر مرا آمرزیدند. (36)