فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

76 - ریزش گناهان

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:
هر گاه کسی از امت من بر من صلوات فرستد و به دنبال آن بر اهل بیت من صلوات فرستد، برای او درهای آسمان باز خواهد شد و بر او فرشتگان هفتاد بار صلوات می فرستند؛ گر چه گنهکار بسیار خطاکار باشد. سپس از او گناهان می ریزد، چنان که برگ از درخت می ریزد.

77 - لطف الهی بکند کار خویش

در کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب نوشته شیخ عبدالحق دهلوی آمده است که:
مردی هنگام طواف، غیر از صلوات بر پیغمبر (ص) به ذکر دیگری نمی پرداخت. از او پرسیدند: چرا از صلوات ذکر دیگری نمی گویی؟
گفت: من با خدا عهد کردم که به وردی غیر از صلوات بر محمد و آل محمد نپردازم؛ زیرا پس از آن که پدرم وفات نمود، او را دیدم که صورتش مانند صورت خر شد، بسیار غمگین و ناراحت شدم و با غصه خوابیدم، در خواب، رسول خدا (ص) را دیدم، دامن آن بزرگوار را گرفته و التماس نمودم و او را شفیع پدر خود قرار دادم و به آن حضرت گفتم: چرا صورت پدرم تغییر کرده؟
آن حضرت فرمودند: پدرت رباخوار بود و کسی که در دنیا رباخواری کند، در آخرت صورت او تغییر کرده و به شکل حمار (خر) در می آید؛ اما از آن جا که پدر تو هر شب به هنگام خواب، صد بار بر من، صلوات می فرستاد، به همین خاطر، من شفاعت تو را درباره او قبول نموده و صورتش را به حالت اولیه برگردانیدم.
من از خواب بیدار شدم، هنگامی که به صورت پدرم نگاه کردم، دیدم صورتش مثل ماه می درخشد، او را دفن کردم و به هنگام تدفین او شنیدم که هاتفی می گفت: سبب عنایت باری تعالی و غفران و آمرزش او به پدر تو به این خاطر بود که او بر پیامبر صلوات می فرستاد. (34)

78 - ثواب هفتاد و دو شهید

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس بر محمد و آل او صلوات بفرستد، خداوند به او ثواب هفتاد و دو شهید عنایت فرماید و از گناهان بیرون می آید مانند روزی که از مادر متولد شده باشد. (35)