فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

73 - آمرزش گناهان

پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند:
من قال أللهم صل علی محمد و آل محمد أعطاه الله أجر اثنین و سبعین شهیداً و خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه ؛
هر کس بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد خداوند به او پاداش هفتاد و دو شهید خواهد داد و مانند روزی که از مادر متولد گردیده است از گناه بیرون خواهد گردید.

74 - باقی نماندن چیزی از گناه

رسول خدا (ص) فرمودند:
هر کس بر من یک بار درود فرستد خدا به رویش دری از عافیت خواهد گشود و نیز روایت شده است که آن حضرت فرمودند: هر کس بر من یک بار فرستد چیزی از گناه برایش باقی نخواهد ماند.

75 - پاک شدن سهر روز از گناه

رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمودند:
هر که یک مرتبه بر من صلوات فرستد، آن دو ملکی که حافظ اویند، تا سه روز، هیچ گاه برای او نمی نویسند.