فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

72 - محو شدن ده گناه

رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود:
هر کس بر من یک بار صلوات و درود فرستد، خدا به سبب آن ده بار بر وی درود فرستد و ده گناه از وی محو فرماید و ده حسنه برای او ثبت کند و دو فرشته موکل بر او برای رساندن آن صلوات به روح من از یکدیگر سبقت گیرند.

73 - آمرزش گناهان

پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند:
من قال أللهم صل علی محمد و آل محمد أعطاه الله أجر اثنین و سبعین شهیداً و خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه ؛
هر کس بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد خداوند به او پاداش هفتاد و دو شهید خواهد داد و مانند روزی که از مادر متولد گردیده است از گناه بیرون خواهد گردید.

74 - باقی نماندن چیزی از گناه

رسول خدا (ص) فرمودند:
هر کس بر من یک بار درود فرستد خدا به رویش دری از عافیت خواهد گشود و نیز روایت شده است که آن حضرت فرمودند: هر کس بر من یک بار فرستد چیزی از گناه برایش باقی نخواهد ماند.