فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

69 - خوشا به حال شما که آمرزیده شدید

پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمودند:
همانا کاروانی از فرشتگان به امر خداوند بزرگ در جهان پراکنده اند، هرگاه به جلسه ذکر خاندان عصمت و طهارت می رسند و به یکدیگر می گویند فرود آیید زمانی که پیاده شدند اهل محفل را با آمین گفتن و صلوات آنان همراهی می کنند؛ و در پایان به یکدیگر بر اهل ذکر گویند خوشا بر شما که آمرزید شدید!

70 - نوشتن صلوات

پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند:
من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکة تستغفر له مادام اسمی فی ذلک الکتاب. ؛
هر کس در نوشته ای بر من درود فرستد، تا زمانی که نام من در آن نوشته موجود باشد، فرشتگان پیوسته برای او آمرزش طلبند.

71 - بخشش گناهان به اندازه ریگ بیابان

از حضرت امام علی نقی علیه السلام منقول است: هر که گلی را ببوید و بر دیده ها گذاشته، صلوات بر محمد و ائمه علیهم السلام بفرستد، حق تعالی برای او از حسنات به قدر یک بیابان عالج که در ما بین مکه و شام و عراق کشیده شده است، بنویسد و از گناهان او، به عدد ریگ بیابان محو نماید.