فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

بخش پنجم صلوات و بخشش گناهان

62 - انهدام گناهان

امام رضا - علیه السلام - فرمود:
هر کس نتواند کفاره گناهانش را بپردازد، باید بر محمد و آلش درود فراوانم بفرستد چه آن گناهان را منهدم می سازد. (32)

63 - بخشیده شدن گناهان آینده و گذشته

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: هر دو بنده که دوست یکدیگر باشند برای خدا و با هم مصافحه نمایند و بر من صلوات فرستند، پیش از آن که از هم جدا شوند، حق تعالی گناهان گذشته و آینده هر دو را می آمرزد.
دیگر آن که آن حضرت فرمود: هر که مصافحه کند با مسلمانی، و در وقت مصافحه بگوید: اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلم این عمل از گناهان او، چیزی باقی نمی گذارند.