فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

61 - به یمن برکت توست!

مردی از بازار ماهی خرید، آن را به خانه آورد، و به زن خود داد. آنها آتشی روشن نمودند و ماهی را در میان آتش انداختند تا کباب شود؛ اما آتش به ماهی اثر نکرد و ذره ای از ماهی نسوخت. مرد و زن هر دو متعجب شدند و در حیرت فرو ماندند. آن مرد، ماهی را خدمت پیامبر (ص) آورد و ماجرای آن را نقل نمود.
حضرت (ص) به آن ماهی خطاب کرده و فرمودند: چرا آتش در تو اثر نمی کند و تو را نمی سوزاند؟!
به قدرت کامله الهی، آن ماهی به سخن آمده و گفت: یا رسول الله! از برکت شما و آل شماست که آتش مرا نمی سوزاند؛ زیرا من در فلان دریا بودم، روزی کشتیی از آن دریا می گذشت، شخصی در آن کشتیی بود که بر تو و اهل بیت تو صلوات می فرستاد، من نیز به تبعیت از او، به تو و اهل بیت صلوات فرستادم، ندایی به من رسید که:
ای ماهی! جسد تو بر آتش حرام شد و به برکت محمد و اهل بیت او، آتش در تو بی تأثیر است! (31)

بخش پنجم صلوات و بخشش گناهان

62 - انهدام گناهان

امام رضا - علیه السلام - فرمود:
هر کس نتواند کفاره گناهانش را بپردازد، باید بر محمد و آلش درود فراوانم بفرستد چه آن گناهان را منهدم می سازد. (32)