فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

56 - هنگام فراموشی

امام صادق علیه السلام فرمود:
شیطان یکی از یاران خود را بر آدمی می گمارد تا آن چه را که در خاطر دارد از وی بگیرد و او را به فراموشی و نسیان وا دارد و همکار شیطان که خلاس نام دارد به مسئولیت مربوطه، همت می گمارد. پس هر گاه کسی خواست مطلبی را به نظر آورد و احساس کرد که آن را فراموش کرده است، دست به دعا بردارد و حضور آن را از خدا بخواهد و بر محمد و آل او درود بفرستد و خلاس (شیطان) را لعنت کند این عمل موجب ذکر و به یاد آمدن آن مسأله می گردد و اگر به یادش نیامد ذکر و یاد خدا و صلواتی را که به زبان آورده است به جای همان مطلب فراموش شده پاداش الهی دارد. (27)

57 - قبول شدن حاجت

امیر المؤمنین علی - علیه السلام فرمودند:
من قال: ثلاث مرات أللهم صل علی محمد و آل محمد قضی الله حاجة ؛
هر کس سه بار بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدا حاجتش را روا فرماید.

58 - نورانیت دل

خضر پیامبر علیه السلام در محضر امام حسن مجتبی علیه السلام حاضر شد و سؤالاتی را با وی در میان نهاد، و از جمله پرسید:
چرا آدمی گاهی مطالبی را که می داند به یاد نمی آورد.
امام پاسخ فرمود: قلب بشر بر حق استوار است و با حق عجین گشته و روی حق روپوش نهاده شده است، پس اگر بر محمد و آل محمد سلام و درود کامل بفرستد، قلب او نورانیت خاصی پیدا می کند، و آن چه که از یاد برده دوباره به خاطرش می آید. اگر صلوات بر محمد و آلش نفرستد و یا آن که صلوات ناقص بفرستد، آن روپوش همچنان بر روی حق برقرار خواهد بود و در این صورت است که انسان آن چه را که به یاد دارد نیز فراموش می کند. (28)