فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

54 - یک صد بار صلوات

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
من صلی علی محمد و علی آل محمد مئة مرة قضی الله تعالی له مئة حاجة.
هر کس یک صد بار بر محمد و آل محمد علیهم السلام صلوات و درود بفرستد خداوند یک صد حاجت او را برآورده سازد.

55 - خلاصی از دشواری ها

در ذیل تفسیر آیه و اذ نجیناکم من آل عمران آمده است:
بنی اسراییل با ذکر صلوات بر محمد و آل او از مشکلات و دشواری های فرعون، از سختی و بیگاری هایی که از سوی عمال فرعون مقرر شده بود نجات می یافتند، بنی اسراییل بر اثر کار اجباری فرعون، از پای در می آمدند تا آن از سوی خدا، به موسی وحی شد که به آنان (بنی اسراییل) صلوات بر محمد و آل محمد را تعلیم ده تا موجب تخفیف در سختی های آنان شود. (26)

56 - هنگام فراموشی

امام صادق علیه السلام فرمود:
شیطان یکی از یاران خود را بر آدمی می گمارد تا آن چه را که در خاطر دارد از وی بگیرد و او را به فراموشی و نسیان وا دارد و همکار شیطان که خلاس نام دارد به مسئولیت مربوطه، همت می گمارد. پس هر گاه کسی خواست مطلبی را به نظر آورد و احساس کرد که آن را فراموش کرده است، دست به دعا بردارد و حضور آن را از خدا بخواهد و بر محمد و آل او درود بفرستد و خلاس (شیطان) را لعنت کند این عمل موجب ذکر و به یاد آمدن آن مسأله می گردد و اگر به یادش نیامد ذکر و یاد خدا و صلواتی را که به زبان آورده است به جای همان مطلب فراموش شده پاداش الهی دارد. (27)