فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

52 - رفع نفاق

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
الصلاة علی و علی أهل بیتی تذهب بالنفاق ؛ صلوات و درود بر من و خاندان من نفاق را از بین می برد.
53 - روا شدن حاجت
از امام صادق - علیه السلام - روایت شده است که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: صلوات فرستادن شما بر من، باعث روا شدن حاجت های شما است و خدا از شما راضی کرده و اعمال شما را پاکیزه می گرداند.

54 - یک صد بار صلوات

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
من صلی علی محمد و علی آل محمد مئة مرة قضی الله تعالی له مئة حاجة.
هر کس یک صد بار بر محمد و آل محمد علیهم السلام صلوات و درود بفرستد خداوند یک صد حاجت او را برآورده سازد.

55 - خلاصی از دشواری ها

در ذیل تفسیر آیه و اذ نجیناکم من آل عمران آمده است:
بنی اسراییل با ذکر صلوات بر محمد و آل او از مشکلات و دشواری های فرعون، از سختی و بیگاری هایی که از سوی عمال فرعون مقرر شده بود نجات می یافتند، بنی اسراییل بر اثر کار اجباری فرعون، از پای در می آمدند تا آن از سوی خدا، به موسی وحی شد که به آنان (بنی اسراییل) صلوات بر محمد و آل محمد را تعلیم ده تا موجب تخفیف در سختی های آنان شود. (26)