فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

51 - رفع فقر به واسطه صلوات

سهل بن سعد روایت شده است که:
مردی خدمت رسول خدا - صلی الله علیه و آله - آمد و از فقر شکایت کرد، آن حضرت فرمود:
وقتی داخل خانه خود شدی سلام کن - خواه کسی در خانه باشد و خواه نباشد - و بر من سلام فرست، و بعد از آن سوره اخلاص بخوان.
و آن مرد، چنان کرد و در اندک روزی توانگر گردید، چنان که بر همسایگان و خویشان خود افاضه می نمود.

52 - رفع نفاق

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
الصلاة علی و علی أهل بیتی تذهب بالنفاق ؛ صلوات و درود بر من و خاندان من نفاق را از بین می برد.
53 - روا شدن حاجت
از امام صادق - علیه السلام - روایت شده است که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: صلوات فرستادن شما بر من، باعث روا شدن حاجت های شما است و خدا از شما راضی کرده و اعمال شما را پاکیزه می گرداند.

54 - یک صد بار صلوات

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
من صلی علی محمد و علی آل محمد مئة مرة قضی الله تعالی له مئة حاجة.
هر کس یک صد بار بر محمد و آل محمد علیهم السلام صلوات و درود بفرستد خداوند یک صد حاجت او را برآورده سازد.