فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

50 - روییدن پر و بال به برکت صلوات

روزی جبرییل - علیه السلام - نزد رسول اکرم جلیل (صلی الله علیه و آله) آمد، و گفت: یا رسول الله! امروز غریبی مشاهده نمودم، آن امر این است که در وقت پایین آمدن از آسمان، گذارم به کوه قاف افتاد، در آن جا آواز ناله دلخراش و فریاد جگر سوزی به گوش من رسید، دانستم که داغ دیده ای که به آن زاری می نالد، و درمانده ای است که به آن نیازمندی می خروشد. از عقب آن ناله رفتم، فرشته ای دیدم؛ که پیش از آن، او را در آسمان، با عظمتی هر چه تمام تر دیده بودم که بر تختی از نور می نشست و هفتاد هزار فرشته در خدمت او صف زده می ایستادند؛ وقتی نفس می زد، ملایکه از نفس او مخلوق می شدند؛ او را دیدم که با دلی خسته و بالی شکسته، بر زمین افتاده. از حالش پرسیدم. گفت: در معراج مصطفی - صلی الله علیه و آله - من بر تخت خود نشسته بودم، و به آن تعظیم آن حضرت نپرداختم، و شرایط تجلیل و تکریم را - چنان که شایسته بود - به جا نیاوردم، به این عقوبت مبتلا شدم، و از ذروه افلاک، به حضیض خاک افتادم، الحال، تو شفیع من شو، و از حضرت ذوالجلال، عفو مرا درخواست کن.
من در درگاه احدیت، تضرع بسیار کرده، و مغفرت او را درخواست نمودم. خطاب از رب الارباب رسید که:
به او بگوی که اگر مغفرت لغزش، و عفو گناه خود را می خواهی، بر حبیب من صلوات فرست، تا به مقام اکرام خود برگردی.
من صورت حال را، به آن شکسته بال گفتم، و او بر حضرت شما صلوات فرستاد، فی الحال، بال های اقبال و کرامت او رویید، و از مرکز خاک به محیط افلاک پرواز کرده، به برکت این خدمت، به محل قرب رسید.

51 - رفع فقر به واسطه صلوات

سهل بن سعد روایت شده است که:
مردی خدمت رسول خدا - صلی الله علیه و آله - آمد و از فقر شکایت کرد، آن حضرت فرمود:
وقتی داخل خانه خود شدی سلام کن - خواه کسی در خانه باشد و خواه نباشد - و بر من سلام فرست، و بعد از آن سوره اخلاص بخوان.
و آن مرد، چنان کرد و در اندک روزی توانگر گردید، چنان که بر همسایگان و خویشان خود افاضه می نمود.

52 - رفع نفاق

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
الصلاة علی و علی أهل بیتی تذهب بالنفاق ؛ صلوات و درود بر من و خاندان من نفاق را از بین می برد.
53 - روا شدن حاجت
از امام صادق - علیه السلام - روایت شده است که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: صلوات فرستادن شما بر من، باعث روا شدن حاجت های شما است و خدا از شما راضی کرده و اعمال شما را پاکیزه می گرداند.