فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

47 - صلواتی از اسرار

این صلوات از اسرار می باشد که اگر برای آخرت بخواند، معنویات به دست می آورد و مشهور است اگر برای دنیا بخواند گنج پیدا خواهد کرد. ده مرتبه صبح، ده مرتبه عصر، نزدیک مغرب و عشاء بخواند و برای ختم نودونه مرتبه لازم است.
اللهم صل علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد حاء الرحمه و میمی الملک و دال الدوام اسید الکامل الفاتح الخاتم کلما ذکرک و ذکره الذاکرون و کلما سهی و غفل عن ذکرک و ذکره الغافلون صلواة دائمة بدوامک باقیة ببقائک لا منتهی لهادون ذلک و علی اله و اصحابه کذلک انک علی کل شی قدیر و بالاجابة جدیر.

48 - درمان فراموشی

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
وقتی چیزی را فراموش کردید، بر من صلوات بفرستید که موجب یاد آمدن آن چیز خواهد شد. ان شاءالله تعالی

49 - این از برکت صلوات است

زنی حامله بود، تنها از مکه به مدینه مهاجرت نمود، و به این سبب، او را مهاجره می گفتند، ناگاه پسری زایید، مانند قطعه ای از گوشت که دست و پا نداشت.
مهاجره، غمناک شده، به قابله گفت: من به حکم خدا راضیم؛ اما به جهت شماتت دشمنان یعنی کفار مکه، بگویند که فلانه از شهر ما رفت و دین اسلام را قبول نمود و بتان ما دست و پای فرزند او را گرفتند - دغدغه به خاطر می رسد.
قابله گفت: باید در این قضیه، رجوع به محکمه علیه نبویه - صلی الله علیه و آله - نمود. مهاجره، خدمت آن سرور آمد، صورت حال را به عرض رسانید. آن جناب فرمود که بگو: اللهم صل علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراهیم.
مهاجره، این کلمات را بر زبان راند، به خانه برگشت، فرزند خود را با دست و پای درست دیده در حال، خبر به سید ابرار رسانید، آن حضرت فرمود: این، از برکت صلوات فرستادن بر من بود.