فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

46 - بوی خوش دهان فقیر

از یکی از مشایخ حکایت کرده اند که گفت: شبی در اصفهان، در زاویه یکی از فقرا ماندم؛ و هنگام نصف شب: از خواب بیدار گردیدم و بوی خوشی به مشام من رسید که هرگز از آن خوش تر بویی نشنیده بودم.
برخاستم و در جستجوی آن برآمدم که آن بوی از کجاست و به هر طرف دویدم، آخر دیدم که آن بوی، از داخل زاویه است. و چون نگاه کردم، فقیری را دیدم که در کنج زاویه، زمزمه می کرد. وقتی گوش دادم، شنیدم که صلوات می فرستاد؛ و آن رایحه جان افزا، از دهان او می وزید. (25)

47 - صلواتی از اسرار

این صلوات از اسرار می باشد که اگر برای آخرت بخواند، معنویات به دست می آورد و مشهور است اگر برای دنیا بخواند گنج پیدا خواهد کرد. ده مرتبه صبح، ده مرتبه عصر، نزدیک مغرب و عشاء بخواند و برای ختم نودونه مرتبه لازم است.
اللهم صل علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد حاء الرحمه و میمی الملک و دال الدوام اسید الکامل الفاتح الخاتم کلما ذکرک و ذکره الذاکرون و کلما سهی و غفل عن ذکرک و ذکره الغافلون صلواة دائمة بدوامک باقیة ببقائک لا منتهی لهادون ذلک و علی اله و اصحابه کذلک انک علی کل شی قدیر و بالاجابة جدیر.

48 - درمان فراموشی

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
وقتی چیزی را فراموش کردید، بر من صلوات بفرستید که موجب یاد آمدن آن چیز خواهد شد. ان شاءالله تعالی