فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

45 - خوشبو شدن روی به برکت صلوات

در شفاء الاسقام محمد بن سعید
روایت شده که و گفت: با خود عهد بستم پیش از خواب به شماره معین صلوات بر پیغمبر - صلی الله علیه و آله - فرستم و شبی با خاندانم در غرفه ای خوابیدم و در خواب دیدم که آن حضرت وارد شد و دیوارهای خانه به نور جمالش روشن گردید و فرمود: آن دهانی که بر من صلوات می فرستاد کجاست تا آن را ببوسم؟
من شرم کردم دهانم را جلو ببرم، صورتم را جلو بردم، آن را بوسید. از شادی بیدار شدم و خاندانم را بیدار کردم و بوی خوشش در غرفه پیچیده و گویا پر از مشک اذفر بود.
آن تو تا هست روز از رخسار می وزید و هر کسی آن را می بویید. (24)

46 - بوی خوش دهان فقیر

از یکی از مشایخ حکایت کرده اند که گفت: شبی در اصفهان، در زاویه یکی از فقرا ماندم؛ و هنگام نصف شب: از خواب بیدار گردیدم و بوی خوشی به مشام من رسید که هرگز از آن خوش تر بویی نشنیده بودم.
برخاستم و در جستجوی آن برآمدم که آن بوی از کجاست و به هر طرف دویدم، آخر دیدم که آن بوی، از داخل زاویه است. و چون نگاه کردم، فقیری را دیدم که در کنج زاویه، زمزمه می کرد. وقتی گوش دادم، شنیدم که صلوات می فرستاد؛ و آن رایحه جان افزا، از دهان او می وزید. (25)

47 - صلواتی از اسرار

این صلوات از اسرار می باشد که اگر برای آخرت بخواند، معنویات به دست می آورد و مشهور است اگر برای دنیا بخواند گنج پیدا خواهد کرد. ده مرتبه صبح، ده مرتبه عصر، نزدیک مغرب و عشاء بخواند و برای ختم نودونه مرتبه لازم است.
اللهم صل علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد حاء الرحمه و میمی الملک و دال الدوام اسید الکامل الفاتح الخاتم کلما ذکرک و ذکره الذاکرون و کلما سهی و غفل عن ذکرک و ذکره الغافلون صلواة دائمة بدوامک باقیة ببقائک لا منتهی لهادون ذلک و علی اله و اصحابه کذلک انک علی کل شی قدیر و بالاجابة جدیر.