فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

36 - رهنمود پیامبر (ص)

ابو سعید خدری می گوید: عمار یاسر به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: دوست دارم تا به قدر عمر نوح در میان ما زندگی کنی! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای عمار! زندگی من در میان شما برای شما خیر است و فوت من نیز شر نخواهد بود؛ چرا که در حال حیات من، پیش من می آیید و عرض حال می کنید و من هم از خدا برای شما طلب غفران می کنم؛ ولی پس از وفات من، صلوات بفرستید؛ زیرا اسم های شما، پدر و مادران تان و اقوام تان بر من عرضه خواهد شد، اگر در آن لیست اسامی، اعمال نیک شما ضبط شده باشد، خدا را سپاس می گویم و اگر غیر آن باشد از خداوند متعال برای شما، طلب غفران از گناهان شما را دارم.)) (22)

37 - هنگام از دست دادن و یا نابودی چیزی

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که چیزی از بین رفت بگو: اللهم صل علی محمد و آل محمد.

38 - صلوات خدا

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: جبرییل بر من نازل شد و گفت: خداوند متعال می فرماید: هر کس که بر تو صلوات بفرستد، من و فرشتگانم ده بار بر او صلوات می فرستیم و کسی که بر تو سلام دهد من و فرشتگانم ده بار بر او سلام می دهیم.