فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

35 - همراهی ملایک

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: همیشه کاروانی از ملایک به امر الهی در عالم در حرکت اند و هنگامی که به جلسه ذکر و صلوات می رسند، به یکدیگر می گویند: فرود آیید! وقتی که فرود آمدند، اهل جلسه را در هنگام دعا با آمین گفتن و در هنگام صلوات نیز با صلوات، همراهی می کنند و در پایان به یکدیگر می گویند: خوشا به حال افراد این جلسه که خدا آنان را آمرزید!

36 - رهنمود پیامبر (ص)

ابو سعید خدری می گوید: عمار یاسر به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: دوست دارم تا به قدر عمر نوح در میان ما زندگی کنی! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای عمار! زندگی من در میان شما برای شما خیر است و فوت من نیز شر نخواهد بود؛ چرا که در حال حیات من، پیش من می آیید و عرض حال می کنید و من هم از خدا برای شما طلب غفران می کنم؛ ولی پس از وفات من، صلوات بفرستید؛ زیرا اسم های شما، پدر و مادران تان و اقوام تان بر من عرضه خواهد شد، اگر در آن لیست اسامی، اعمال نیک شما ضبط شده باشد، خدا را سپاس می گویم و اگر غیر آن باشد از خداوند متعال برای شما، طلب غفران از گناهان شما را دارم.)) (22)

37 - هنگام از دست دادن و یا نابودی چیزی

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که چیزی از بین رفت بگو: اللهم صل علی محمد و آل محمد.