فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

33 - بهترین اعمال در آخرت

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین اعمال در آخرت سه چیز است:
1 - صلوات بر محمد و آل محمد
2 - آبرسانی به تشنه ها
3 - حب و دوستی علی بن ابی طالب

34 - صلوات هنگام یاد آوری نام پروردگار

مردی از امام هشتم علیه السلام از تفسیر آیه و ذکر اسم ربه فصلی سؤال کرد، فرمود: مراد این است که هر گاه نام پروردگار متعال، بر زبان آمد، بر محمد و آل محمد درود و صلوات، تقدیم شود. (21)

35 - همراهی ملایک

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: همیشه کاروانی از ملایک به امر الهی در عالم در حرکت اند و هنگامی که به جلسه ذکر و صلوات می رسند، به یکدیگر می گویند: فرود آیید! وقتی که فرود آمدند، اهل جلسه را در هنگام دعا با آمین گفتن و در هنگام صلوات نیز با صلوات، همراهی می کنند و در پایان به یکدیگر می گویند: خوشا به حال افراد این جلسه که خدا آنان را آمرزید!