فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

32 - محبوب ترین عمل

پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: از جبرییل پرسیدم: محبوب ترین اعمال کدام است؟ پاسخ داد: صلوات و درود بر شما ای محمد! و محبت علی بن ابی طالب.

33 - بهترین اعمال در آخرت

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین اعمال در آخرت سه چیز است:
1 - صلوات بر محمد و آل محمد
2 - آبرسانی به تشنه ها
3 - حب و دوستی علی بن ابی طالب

34 - صلوات هنگام یاد آوری نام پروردگار

مردی از امام هشتم علیه السلام از تفسیر آیه و ذکر اسم ربه فصلی سؤال کرد، فرمود: مراد این است که هر گاه نام پروردگار متعال، بر زبان آمد، بر محمد و آل محمد درود و صلوات، تقدیم شود. (21)