فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

31 - صلوات در آغاز دعا

امام صادق علیه السلام فرمود:
لازم است بر هر یک از شما که هنگام اظهار حاجت در پیشگاه خداوند بزرگ، با ستایش الهی آغاز کند و به تمجید پیامبر و آل او بپردازد. سپس به تقصیرها و گناهان خود اعتراف کند و پس از آن حاجت خود را در میان نهد. (20)

32 - محبوب ترین عمل

پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: از جبرییل پرسیدم: محبوب ترین اعمال کدام است؟ پاسخ داد: صلوات و درود بر شما ای محمد! و محبت علی بن ابی طالب.

33 - بهترین اعمال در آخرت

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین اعمال در آخرت سه چیز است:
1 - صلوات بر محمد و آل محمد
2 - آبرسانی به تشنه ها
3 - حب و دوستی علی بن ابی طالب