فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

26 - درود فرشتگان بر صلوات فرستنده

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
من صلی علی صلی الله علیه و ملائکته فمن شاء فلیقل و من شاء فلیکثر. ؛
هر کس بر من صلوات و درود فرستد، خدا و فرشتگانش بر وی صلوات و درود می فرستند. هر که خواهد کم و هر که خواهد بسیار این عمل را انجام دهد.

27 - صلوات و درود فرشتگان

اسحاق بن فروخ از امام صادق - علیه السلام - فرمود:
ای اسحاق بن فروخ! هر که ده بار بر محمد و آل محمد صلوات فرستد، خدا و فرشته ها صد بار بر او صلوات بفرستند و هر که صد بار بر محمد و آل محمد صلوات فرستد، خدا و فرشته ها هزار بار بر او صلوات فرستند، آیا نشنیده ای گفته خدای عزوجل را (سوره احزاب، آیه، 43): اوست آن خداوندی که رحمت می فرستد بر شما و هم فرشته هایی که رحمت می خواهند برای شما تا بیرون آورند شماها را از تاریکی ها و تیرگی ها به سوی روشنی و خدا درباره مؤمنان مهربان است. (19)

28 - پاداش صلوات

امام رضا - علیه السلام - فرمودند: صلوات بر محمد و آل او، معادل با پاداش و ثواب تسبیح و تکبیر گفتن است.