فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

18 - صلوات در کلام الهی

ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیماً ؛
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستد، ای کسانی که ایمان آورده اید، بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملاً تسلیم فرمان او باشید. (14)
از امام کاظم علیه السلام درباره معنای درود خدا و فرشتگان و مؤمنان در آیه خداوند و فرشتگان او بر پیامبر درود می فرستند، ای کسانی که ایمان آورده اید! بر او درود فرستید و به فرمانش به خوبی گردن نهید. سؤال شد، فرمود: درود فرستادن خدا، نوعی رحمت از جانب اوست و درود فرشتگان ستایشی است از آنها نسبت به رسول خدا و درود مؤمنان، دعایی است از آنها برای پیامبر.
امام صادق علیه السلام نیز درباره همین آیه می فرماید: پیامبر را ثنا گویید و به او سلام فرستید! (یا به فرمانش گردن نهید.)

19 - من از محاسبه ثواب عاجزم

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
وقتی به معراج رفتم دیدم ملکی را که هزار هزار دست دارد یک میلیون و هر دستی هزار هزار انگشت دارد و هر انگشتی هزار هزار پند دارد.
آن ملک گفت: من حساب دانه های قطرات باران را می دانم که چند تا در صحرا و چند دانه در دریا می بارد، و عرض کرد: تعداد قطرات باران را از ابتدای خلقت تا حال را می دانم آن وقت عرض کرد: حسابی است که من از محاسبه آن عاجزم. فرمود: چیست؟
عرض کرد: هر گاه جماعتی از امت تو با هم باشند و با هم بر تو صلوات بفرستند، من از محاسبه ثواب صلوات عاجزم.
اللهم صل علی محمد و آله محمد

20 - صلوات خدا بر صلوات فرستنده

احمد حنبل، در مسند خود، از عبدالرحمن بن عوف روایت کرده است:
روزی رسول خدا - صلی الله علیه و آله - از مدینه بیرون رفت، وارد نخلستان شد، به سجده رفت. سجده آن جناب، آن قدر طول کشید که من ترسیدم مبادا آن حضرت، وفات کرده باشد. آمدم به آن حضرت نگریستم. سر مبارک را از سجده برداشت، و فرمود: تو را چه می شود؟
من صورت حال را به عرض رسانیدم. فرمود: جبرییل بر من نازل شد، و گفت می خواهی تو را بشارت دهم؟ به درستی که حق تعالی فرمود: هر که بر تو صلوات فرستد، من بر او صلوات می فرستم. و هر که بر تو سلام گوید، من بر او سلام می گویم.