فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

13 - وقت صلوات امام رضا (ع)

امام رضا - علیه السلام - هنگام صبح پس از نماز و پس از سلام، در جایگاه نماز می نشست و به تسبیح و حمد و تکبیر و تهلیل خدا مشغول می شد، و به پیامبر و آل او صلوات می فرستاد تا این که خورشید طلوع می کرد. (7)

14 - مناظره امام هشتم

در مجلس مأمون در حضور امام هشتم، سخن از مسئله ای به میان آمد که به پیامبر گفته بودند که سلام دادن به شما را می دانیم؛ ولی صلوات بر شما چگونه است؟
پیامبر پاسخ فرمود: تقولون اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید
مأمون به اهل مجلس خود که همه از علمای مذاهب اسلامی بودند گفت: آیا در این باره (صلوات بر پیامبر به صورت فوق) اختلافی به چشم می خورد؟
آنها گفتند: نه و در این باره همه امت (مذاهب) متفق اند مأمون به امام هشتم گفت: آیا درباره آل پیامبر توضیحی دارید؟
امام فرمود: به من بگویید مراد از یس و القرآن الحکیم کیست؟
آنان گفتند: شکی نیست که منظور از یس محمد صلی الله علیه و آله است. (8)

15 - عبادت امام (ع) در سفر

رجاء بن ابی ضحاک، فرمانده مأموران برای آوردن امام رضا - علیه السلام - در ضمن شرح عبادت های شبانه روزی امام می گوید:
امام رضا - علیه السلام - هنگامی که صبح می کردند، نماز را می خواند، پس از سلام، در جایگاه نماز می نشست و به تسبیح و حمد و تکبیر و تهلیل خدا مشغول می شد، و به پیامبر و آل او صلوات می فرستاد تا این که خورشید طلوع می کرد. (9) (10)