فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

12 - شاد کردن رسول خدا (ص)

از حضرت امام صادق - علیه السلام - روایت شده که:
هر که خواهد که شاد گرداند محمد و آل آن حضرت را - صلوات الله علیهم - به این نحو، به ایشان صلوات فرستد:
اللهم یا اجود من اعطی و یا خیر من سئل و یا ارحم من استرحم. اللهم صل علی و محمد و آله فی الأولین و صل علی محمد و آله فی الآخرین و صل علی محمد و آله فی الملأ الأعلی و صل علی محمد و آله فی المرسلین. اللهم اعط محمداً و آله الوسیلة و الفضیلة و الشرف و الرفعة و الدرجة الکبیره. اللهم انی آمنت بمحمد - صلی الله علیه و آله - و لم أره فلا تحرمنی یوم القیامة رؤیته و ارزقنی صحبته و توفنی علی ملته و اسقینی من حوضه مشرباً رویاً سائغاً هنیئاً لا اظماء بعده ابداً انک علی کل شی ء قدیر. اللهم انی آمنت بمحمد صلی الله علیه و آله و لم أره فعرفنی فی الجنان وجهه. اللهم بلغ محمداً صلی الله علیه و آله منی تحیة و سلاماً.

13 - وقت صلوات امام رضا (ع)

امام رضا - علیه السلام - هنگام صبح پس از نماز و پس از سلام، در جایگاه نماز می نشست و به تسبیح و حمد و تکبیر و تهلیل خدا مشغول می شد، و به پیامبر و آل او صلوات می فرستاد تا این که خورشید طلوع می کرد. (7)

14 - مناظره امام هشتم

در مجلس مأمون در حضور امام هشتم، سخن از مسئله ای به میان آمد که به پیامبر گفته بودند که سلام دادن به شما را می دانیم؛ ولی صلوات بر شما چگونه است؟
پیامبر پاسخ فرمود: تقولون اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید
مأمون به اهل مجلس خود که همه از علمای مذاهب اسلامی بودند گفت: آیا در این باره (صلوات بر پیامبر به صورت فوق) اختلافی به چشم می خورد؟
آنها گفتند: نه و در این باره همه امت (مذاهب) متفق اند مأمون به امام هشتم گفت: آیا درباره آل پیامبر توضیحی دارید؟
امام فرمود: به من بگویید مراد از یس و القرآن الحکیم کیست؟
آنان گفتند: شکی نیست که منظور از یس محمد صلی الله علیه و آله است. (8)