فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

11 - صلوات شفاعت کننده

اللهم صل علی محمد و اله، کما هدیتنا به، و صل علی محمد و اله، کما استنقذ تنابه، و صل علی محمد و اله صلوة تشفع لنا یوم القیمة و یوم الفاقة الیک، انک علی کل شی ء قدیر، و هو علیک یسیر ؛
بار خدایا! بر محمد و آل او درود فرست، چنان که ما را به سبب او (به راه حق) هدایت نمودی. و بر محمد و آل او درود فرست، چنان که ما را به وسیله آن حضرت از (جهل و نادانی) رهانیدی و بر محمد و آل او درود فرست، درودی که ما را روز رستاخیز و روز نیازمندی به تو شفاعت نماید؛ زیرا تو بر هر چیز توانایی، و آن بر تو آسان است. (6)

12 - شاد کردن رسول خدا (ص)

از حضرت امام صادق - علیه السلام - روایت شده که:
هر که خواهد که شاد گرداند محمد و آل آن حضرت را - صلوات الله علیهم - به این نحو، به ایشان صلوات فرستد:
اللهم یا اجود من اعطی و یا خیر من سئل و یا ارحم من استرحم. اللهم صل علی و محمد و آله فی الأولین و صل علی محمد و آله فی الآخرین و صل علی محمد و آله فی الملأ الأعلی و صل علی محمد و آله فی المرسلین. اللهم اعط محمداً و آله الوسیلة و الفضیلة و الشرف و الرفعة و الدرجة الکبیره. اللهم انی آمنت بمحمد - صلی الله علیه و آله - و لم أره فلا تحرمنی یوم القیامة رؤیته و ارزقنی صحبته و توفنی علی ملته و اسقینی من حوضه مشرباً رویاً سائغاً هنیئاً لا اظماء بعده ابداً انک علی کل شی ء قدیر. اللهم انی آمنت بمحمد صلی الله علیه و آله و لم أره فعرفنی فی الجنان وجهه. اللهم بلغ محمداً صلی الله علیه و آله منی تحیة و سلاماً.

13 - وقت صلوات امام رضا (ع)

امام رضا - علیه السلام - هنگام صبح پس از نماز و پس از سلام، در جایگاه نماز می نشست و به تسبیح و حمد و تکبیر و تهلیل خدا مشغول می شد، و به پیامبر و آل او صلوات می فرستاد تا این که خورشید طلوع می کرد. (7)