فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

6 - صلوات، علت خلیل شدن ابراهیم

امام حسن عسکری - علیه السلام - فرمود:
انما اتخذ الله ابراهیم - علیه السلام - خلیلاً لکثرة صلواته علی محمد و اهل بیته صلواة الله علیهم اجمعین ؛
خداوند حضرت ابراهیم - علیه السلام - را خلیل خود انتخاب کرد؛ برای این که او بر محمد - صلی الله علیه و آله - و خاندانش که درود خدا بر آنان باد، زیاد صلوات می فرستاد. (3)

بخش دوم سیره معصومین در فرستادن صلوات

7 - چگونگی صلوات فرستادن

عبدالرحمن بن کثیر می گوید: به امام صادق - علیه السلام - عرض کردم:
ما در وقت صلوات فرستادن چه بگوییم؟
فرمود بگویید:
اللهم انا نصلی علی محمد نبیک و علی آل محمد کما امرتنا به و کما انت صلیت علیه.
سپس فرمود: ما نیز چنین صلوات می فرستیم.