فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

3 - نجات بنی اسراییل

در تفسیر امام حسن عسکری - علیه السلام (1) در بیان آیه:
و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم (2)؛
ای گروه بنی اسراییل! به یاد آورید را وقتی را که نجات دادیم ما، شما را از آل فرعون که عذاب می کردند شما را، به عذاب سخت. می کشتند پسران شما را، و زنده می گذاشتند زنان شما را. و در این، امتحان عظیمی بود از جانب پروردگار شما.
مذکور است که: از جمله عذاب شدید آن قوم، یکی آن بود که بنی اسراییل را برای عمل بنایی می بردند و می ترسیدند که بگریزند.. به این سبب، پاهای ایشان را در بند می گذاشتند. و به ایشان می گفتند که گل را برداشته، بر نردبان بالا برید، و بسا بود که می افتادند و می مردند، یا زمین گیر می شدند.
تا آن که حق تعالی به موسی - علیه السلام - وحی کرد:
به ایشان بگو، که پیش از شروع، بر محمد و آل طیبین آن حضرت - علیهم السلام - صلوات فرستند، تا آن که برایشان سبک و آسان گردد. و چنان کردند: و برایشان آسان گردید.
و امر نمود به آن کسانی که در اول عمل فراموش می کردند، و می افتادند و زمین گیر می شدند که صلوات بخوانند و اگر خود نمی دانستند بخوانند، دیگری برایشان بخواند. و چون چنین می کردند، شفا می یافتند.
و سبب کشتن پسران بنی اسراییل، این بود که به فرعون گفته بودند: در میان بنی اسراییل، مولودی خواهد آمد که هلاک تو بر دست او واقع خواهد شد. و فرعون، امر نمود که پسران ایشان را بکشند، و زنان ایشان را حیله ها می کردند که حامله نشوند. و اگر حامله می شدند فرزند خود را می بردند، و در صحراها و زمین های گود پنهان می کردند، و ده مرتبه صلوات بر محمد و آل او - صلوات الله علیهم - می فرستادند. و حق تعالی ملکی را می فرستاد که آن کودک را تربیت نماید؛ و از انگشت او شیر جاری می کرد که آن را بمکد؛ و از انگشت دیگرش، طعام که ملایم آن بود، جاری می ساخت. و از فرزندان بنی اسراییل، آن چه سالم ماندند، بیشتر بودند از آن چه کشته شدند. و زنان بنی اسراییل را که زنده می گذاشتند، آنها را کنیزان خود قرار می دادند.
پس بنی اسراییل به نزد موسی - علیه السلام - رفتند، و گفتند: این گروه، بر دختران و خواهران ما قرعه می اندازند.
موسی به آنها امر کرد که وقتی مردی از آن گروه، قصد شما نماید، بر محمد و آل طاهرین آن حضرت - صلوات الله علیهم - صلوات فرستید. و آن زنان، صلوات می فرستادند. و خدا هر که را که قصد ایشان کرده بود، از ایشان باز می داشت به این که مشغول شغل می گردید، یا به مرضی گرفتار می شد، یا زمین گیر می گردید، یا این که بر آن زن رحم می کرد، و از آن زن می گذشت.
و اتفاق نشد که مردی از قوم فرعون، بر زنی از بنی اسراییل برسد، و حق تعالی به واسطه صلوات ایشان را نجات ندهد.

4 - توصیه خدا به موسی به صلوات زیاد

حق تعالی به موسی پیامبر خطاب نمود:
می خواهی من به تو نزدیک تر باشم از کلام تو به زبان تو و از دیدن تو به چشم تو و از روح تو به بدن تو و از اندیشه تو به دل تو، به حبیب من محمد مصطفی - صلی الله علیه و آله - صلوات بسیار فرست.

5 - غلبه یهود به برکت صلوات

خداوند به یهودیان وحی فرمود که:
هر گاه دچار مصیبتی شدند، با صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت آن حضرت خود را نجات دهند.
ده سال قبل از ظهور پیامبر اسلام، دو قبیله اسد و غطفان با گروهی از مشرکان، به یهودیان حمله کردند، یهودیان خدا را با صلوات بر پیامبر صدا زده و مشرکان را شکست دادند.
پس از این شکست دو قبیله اسد و غطفان، سپاهی در حد سی هزار نفر را تشکیل داد و به جنگ یهودیان که سیصد تن بیش نبودند آمدند، مشرکان، آب و غذا را از یهودیان منع کردند و به آنها گفتند: ما همه شما را کشته، فرزندان و زنان شما را اسیر نموده و اموال تان را غارت می کنیم.
یهودیان این بار با صلوات بر محمد و اهل بیت او علیهماالسلام خود را نجات دادند، به این ترتیب که پس از فرستادن صلوات، با وجودی که فصل تابستان بود باران بارید، و کاروانی که حامل آذوقه بود نیز مخفیانه وارد قلعه یهودیان شد. در حالی که مشرکان در خواب بودند.
پس از آن که از خواب بیدار شدند، گفتند: جنگ را زودتر آغاز کنیم؛ زیرا یهودیان هم تشنه و هم گرسنه اند.
یهودیان گفتند: خداوند به ما هم طعام رسانید و هم آب و ما قادر بودیم وقتی که شما در خواب بودید شما را بکشیم؛ اما این کار را نکردیم.
مشرکان که جریان را این گونه دیدند، باز هم بر عناد خود افزودند و به یهودیان پیشنهاد مبارزه دادند، یهودیان این بار نیز با تمسک به صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله بر سی هزار مشرک پیروز شدند، در حالی که تعداد آن ها سی صد نفر بیش نبود.
این بود، یاری کردن حق تعالی، یهود را بر مشرکان، به سبب آن که بر محمد و اهل بیت آن حضرت صلوات فرستادند.